Narasumber Malang
oleh Kurnia Harta Winata
31 Desember 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution