Menggunakan Kamera Tersembunyi
oleh Junkhead Republic
11 November 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution