Tunggu Saja?
oleh Kurnia Harta Winata
31 Agustus 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution