Motif Menghina
oleh Kurnia Harta Sanjaya
19 Juli 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution