Evaluasi Dengar Pendapat
oleh Kurnia Harta Sanjaya
14 Juni 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution