"Koel" Sensor Serampangan
oleh Kurnia Harta Sanjaya
30 Mei 2016
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution