"Koel" Sensor Serampangan
oleh Kurnia Harta Sanjaya
30 Mei 2016
Profesi Yang Direndahkan
Endar N
Durhaka FTV
Sel Kelabu Kecil
Ekspos Identitas Korban
Billy Nasution