Katakan Friendzone
oleh Kurnia Harta Winata
19 Agustus 2015
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution