BERANDA > ARSIP PENGADUAN
PENGADUAN     November 2016
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Alinda Rimaya
Malpraktik Jurnalisme
Berita tidak berimbang
diadukan oleh denisa fatraya
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh denisa fatraya
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Mia Maulyda
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh ratih hatibie
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh ratih hatibie
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh rania fatma razany
Kesusilaan & Kesopanan
Menampilkan kata-kata kasar & cabul
diadukan oleh rania fatma razany
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Afri Yani
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh andika wibisono
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh Nurul Hikmah
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh Dwinda Sekar Andrea
Malpraktik Jurnalisme
Berita tidak berimbang
diadukan oleh Nafisa Nurul Adina
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Monica Hayunindya Patria Paramesthi
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Yuliani Khoirun Nisaa Icha
Kekerasan
Menampilkan darah secara vulgar
diadukan oleh Stella Gracia
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Fayaretharatri Arkani Yz-zahra
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Larissa A T
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Larissa A T
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Gofita Dharana Zenaislamey Novadhiyavasthi
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh March Hot Asi Sitanggang
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh Faizuddin Rahmatulloh
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh Muhammad Kholis Nuha
Klasifikasi tayangan
Klasifikasi tayangan tidak sesuai dengan muatan tayangan
diadukan oleh Zahra Arum Fatimah
Klasifikasi tayangan
Klasifikasi tayangan tidak sesuai dengan muatan tayangan
diadukan oleh pepy_manusia
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh lisa mustika berlinda
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Muhammad Burhanudin Ilham Wibawa
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Fatma Izzatussayidati
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh Surya Gani
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh Maghfira Aini Fathuningtyas
Klasifikasi tayangan
Klasifikasi tayangan tidak sesuai dengan muatan tayangan
diadukan oleh Maghfira Ainun
Klasifikasi tayangan
Klasifikasi tayangan tidak sesuai dengan muatan tayangan
diadukan oleh Dhany Rahadyan Mulyadi
Pelecehan
Pelecehan seksual secara verbal & non-verbal
diadukan oleh Kartini Lidyawati
Kekerasan
Menampilkan detail peristiwa kekerasan (tawuran, penyiksaan, penyembelihan, terorisme, pengerusakan barang secara kasar)
diadukan oleh brilianti roseana
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh Puspita Mei Wardani
Pelecehan
Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu (masyarakat adat, orientasi seks tertentu, lansia, duda, janda, dsb)
diadukan oleh Khan Muhammad Haikal
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Christo Christian Destiyanto
Privasi
Menjadikan detail urusan pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik sebagai materi utama tayangan
diadukan oleh Muhammad Irfan Al Amin